miércoles, 5 de diciembre de 2007

t hink i'm paranoidI think I'm paranoid
And complicated
I think I'm paranoid
Manipulated

Bend me
Break me
Anyway you need me
All I want is you

Bend me
Break me
Breaking down is easy
All I want is you

No hay comentarios: