miércoles, 30 de mayo de 2007

i guess

i'm not what you want
i'll never be good enough
i'm a dissapointment
i'm not pretty enough
i'm not smart enough
i'm don't work as hard as you want me to
i'll never fit your standars.
i shouldn't be here.

No hay comentarios: